Zapraszamy na oglądanie transmisji nabożeństwa z dnia 28.03.2020 r. Do wyboru są trzy miejsca, możecie sami wybrać. Niech Bóg was błogosławi i niech da Wam pokój
Poniżej linki do poszczególnych nabożeństw:👇
Nabożeństwo Adwentyści Dnia Siódmego – Warszawa Centrum:
mówca:pastor Mirosław Karauda
👉https://www.youtube.com/watch?v=4grrdBXar1Q
Nabożeństwo Podkowa Leśna:
Kazaniem służy pastor Mariusz Zaborowski. Transmisja nabożeństwa sobotniego z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP ze zboru w Podkowie Leśnej
👉https://youtu.be/GK9eN9BV40s

Nabożeństwo Adwentyści Łódź
mówca: pastor Marek Micyk
👉https://www.youtube.com/watch?v=Z3mNCS8LADA

Drodzy Zborownicy,

Nabożeństwa w naszej kaplicy przy ul.Kochanowskiego 2, nie odbędą się odbywały aż do odwołania.

Drodzy Współwyznawcy naszego Pana Jezusa Chrystusa

w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, pragniemy przekazać tą drogą kilka informacji i zaleceń.

 

Przede wszystkim prosimy o modlitwy za wszystkich chorych, osoby zainfekowane wirusem, starsze oraz naszych wyznawców w kraju i zagranicą. Módlmy się o mądre decyzje władz naszego państwa, siłę, zdrowie i wytrwanie dla pracowników służb medycznych i wszystkich zaangażowanych w rozwiązanie obecnego kryzysu.

 

Zarząd Kościoła informuje o odwołaniu najbliższych posiedzeń wszelkich komitetów działających przy Zarządzie Kościoła i rekomenduje odwołanie podobnych spotkań na poziomie diecezji i okręgów.

 

Odwołane też zostają zajęcia z religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych do czasu przywrócenia przez rząd zajęć w szkołach.

 

Jednocześnie do czasu poprawy sytuacji apelujemy o:

 

1.         Śledzenie informacji znajdujących się na stronie rządowej, Koronawirus: informacje i zalecenia szczególnie dotyczących zachowywania zasad higieny.
2.         Rezygnację z nabożeństw okręgowych i Wieczerzy Pańskiej.
3.         W przypadku decyzji o przeprowadzeniu Wieczerzy Pańskiej – korzystanie z osobnych kieliszków, zdezynfekowanie rąk przez usługujących i osoby przygotowujące wino i chleb do Wieczerzy Pańskiej oraz łamanie chleba przez serwetę.
4.         Zmianę zwyczajów związanych z witaniem i żegnaniem się, w tym niepodawanie rąk, zaprzestanie uścisków i pocałunków.
5.         Zachowanie w miarę możliwości półtorametrowego dystansu od innych uczestników nabożeństwa.
6.         Pozostanie w domach osób z objawami gorączki, kaszlu czy zakatarzenia, a także starszych, przewlekle chorych i z obniżoną odpornością organizmu i korzystanie przez nie z nabożeństw transmitowanych w internecie.
7.         Unikanie dotykania dłońmi twarzy, a zwłaszcza oczu, nosa i ust, a w przypadku potrzeby kichnięcia – zasłanianie nosa i ust łokciem zamiast dłonią.
8.         Zachowanie szczególnej ostrożności podczas odwiedzin duszpasterskich i diakonackich u osób starszych oraz zaniechanie takich odwiedzin przez osoby z podejrzeniem zainfekowania oraz przybyłe niedawno z zagranicy.
9.         Zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach dzieci i młodzieży z osobami starszymi, gdyż dzieci i młodzież mogą być nosicielami koronawirusa nawet bez wyraźnych objawów.
10.      Wyposażenie zborów w płyny dezynfekujące do rąk, mydło i wyłącznie papierowe jednorazowe ręczniki do rak.
11.      Umieszczenie w toaletach i łazienkach instrukcji dokładnego mycia rąk.
12.      Wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się nabożeństwa.
13.      Częste dezynfekowanie powszechnie dotykanych elementów w budynkach, takich jak: klamki, poręcze, przyciski i włączniki.
14.      Poddanie się co najmniej dwutygodniowej kwarantannie przez osoby, które wróciły z zagranicy, i w tym czasie zrezygnowanie przez nie z usługiwań, publicznych wystąpień i udziału w nabożeństwach.
15.      Na ile to możliwe, rezygnację z wyjazdów zagranicznych i podróży po Polsce.
16.      Unikanie dużych skupisk ludzi, w tym środków komunikacji publicznej.
17.      Ograniczenie posiedzeń różnych rad i komitetów na rzecz komunikowania się przez telefony i internet.

Te oraz inne zalecenia mają przede wszystkim znaczenie profilaktyczne. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, będziemy w razie potrzeby informować o potrzebie podjęcia kolejnych kroków.

 

W przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem należy niezwłoczne skontaktować się z całodobową infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zarażenia tym wirusem. Infolinia działa siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu: 800-190-590. Można się również kontaktować z najbliższym szpitalem zakaźnym lub lokalnym odziałem Sanepidu.

 

Zdając sobie sprawę, że to, co obserwujemy, wpisuje się w przepowiedziane przez Pismo Święte znaki czasu, świadczące o stanie naszej planety przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, wzywamy do modlitw w intencji rozwiązania przez Pana Boga wszystkich problemów tej ziemi.

 

Wspierajmy się też wzajemnie modlitwami i praktycznym działaniem. Pomagajmy słabszym i starszym, na przykład poprzez przynoszenie im zakupów do domów. Ufajmy Bogu i nieśmy zaniepokojonym ludziom nadzieję zbawienia w Jezusie Chrystusie.

 

Wierząc w rychłą poprawę sytuacji i Bożą ochronę –

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

 

 

 

Urodziliśmy się, aby na co dzień odzwierciedlać obraz Boga. On jest wystarczająco potężny, by stworzyć cały wszechświat, a przy tym wystarczająco czuły, by troszczyć się o nas. Jest tak kochający, że poświęcił samego Siebie, abyśmy mogli żyć. Dlatego w każdym aspekcie żyjemy… na 100 procent!

null

WIERZYMY

Nasz Bóg kocha bez ograniczeń.

My swoja duchową siłę czerpiemy ze świadomości, że jesteśmy bez ograniczeńkochani orzez Boga…ZOBACZ WIĘCEJ »

null

ŻYJEMY

Życie to bezcenny dar…

Odkrywamy, że te wszystkie doświadczenia są niepojętym cudem, darowanym ludziom przez wspaniałego Stwórcę. Dlatego korzystamy z życia w pełni…ZOBACZ WIĘCEJ »

null

POMAGAMY

Nasz świat to miejsce pełne nadziei…

Nie ma większej oznaki miłości, niż bezinteresowna pomoc, dodawanie innym otuchy i wsparcia, niezależnie od tego, czy na nie zasługują, czy nie….

ZOBACZ WIĘCEJ »