programy

Plan kazań

Jako protestanci wszystkie nasze kazania opieramy na Piśmie Świętym.


Nabożeństwa Sobota 9:30
Studium biblijne Sobota 9:45
Kazanie Słowa Bożego  11: 00

Program kazań okręgu bielskiego

Sprawdź aktualny plan kazań na Maranatha.pl – oficjalnej stronie Diecezji Południowej.