Kontakt

Jak się skontaktować?

Chętnie udzielimy wszelkich informacji. Jeśli masz pytania natury teologicznej, szukasz terapii od uzależnień lub chciałbyś porozmawiać na jakikolwiek inny temat, możesz bezpośrednio skontaktować się z lokalnym pastorem, Zenonem Korosteńskim. Napisz na: zk@samson.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda nasze nabożeństwo, przeczytaj Pierwszy raz?

Pastor Zenon Korosteński

Od sierpnia 2020 posługę duszpasterską w Zborze Bielsko-Biała objął pastor Zenon Korosteński, który został również powołany do służby jako Senior Okręgu Południowego, czyli regionu Śląska bielsko-cieszyńskiego.

 

Pastor Zenon urodził się w Lipnicy Górnej, w Małopolsce w roku 1954, w rodzinie adwentystycznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej opuścił rodzinny dom, wyjechał na Śląsk i zamieszkał w Dębowcu koło Skoczowa. Tu przeżywał swoją najbardziej burzliwą młodość, tu też podejmował ważne decyzje dotyczące przyszłości.  W Skoczowie rozpoczął naukę zawodu – mechanik samochodowy, zdobywając dyplom czeladnika.

 

Równolegle uczęszczał i ukończył średnią szkołę muzyczną w Cieszynie gdzie uczył się gry na skrzypcach. Stojąc przed wyborem, jaką podjąć decyzję, co dalej robić, „poczuł” – jak wspomina – „powołanie”. Z dnia na dzień, nigdy wcześniej tego nie planując, nie namawiany przez nikogo podjął decyzję pójścia do Seminarium Duchownego. „…To był wewnętrzny, zdecydowany głos, któremu nie byłem w stanie przeciwstawić się” – wspomina – “dlatego zrozumiałem to jako powołanie przez Boga”.

 

Rok 1976 obfitował w wielkie wydarzenia: ukończenie Seminarium Duchownego, zawarcie związku małżeńskiego i rozpoczęcie służby w Kościele jako duchowny stażysta. Młodzi małżonkowie – Zenon i Krystyna, pod troskliwym okiem pastora Erwina Pieszki – rozpoczęli służbę w zborze Mikołów.

 

Zenon, pełniąc służbę, zdecydował podnieść swoje kwalifikacje. Odbył studia w systemie wieczorowym na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie otrzymując tytuł magistra.

 

Pastor Zenon w ciągu 44-letniej służby, działalność misyjną i duszpasterską pełnił w następujących zborach: Mikołów, Sosnowiec, Katowice, Jaworzno, Balin, Częstochowa, Wieluń, Gliwice, Bytom, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry,  Kielce, Sandomierz, Opole, Brzeg, Nysa, Kędzierzyn Koźle, Kraków, Nowa Huta, Tarnów, Nowy Sącz, Leksandrowa, Zakopane oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dzięki łasce Bożej założył dwa zbory w Myszkowie i Kochanowicach (koło Lublińca). Odbył  5 podróży misyjnych w tereny dalekiej Syberii oraz bliskiej Ukrainy. Był zaproszony z programami ewangelizacyjno – duszpasterskimi przez zbory i grupy polonijne w Australii, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

 

Mimo wieku, Pastor Zenon pełen zapału i energii podjął wyzwanie aby nadal służyć Panu Bogu i ludziom w naszym Zborze i okręgu.

Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Adres:
ul. Kochanowskiego 2
43-316 Bielsko-Biała
Kontakt telefoniczny:
604 792 332
Chcesz się spotkać osobiście?
Sprawdź jak dojechać do nas
tutaj.