o nas

Ustawa

Jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym chrześcijańskim związkiem wyznaniowym.

Jako jeden z 15 Kościołów (w tym Kościół katolicki) nasza działalność jest uregulowana specjalnym prawem. Jest to: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz ustawę ze strony Sejmu RP

Kościół adwentystyczny to w pełni legalnie działająca instytucja.