Złote Gody – Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego - 21.12.2019

Archiwum

Złote Gody – Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego - 21.12.2019

 

             Złote Gody – Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

„Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość” 1Kor 13,13

W grudniowy sabat mogliśmy usłyszeć wiele słów poświęconych miłości, a to z okazji pięknej rocznicy 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego przez Janinę i Franciszka. Specjalnie na tę okoliczność kazaniem służył pastor Tadeusz Niewolik, który jest długoletnim przyjacielem rodziny. Jak przyznaje sama siostra Nina, w ich małżeństwie zdarzały się trudne chwile, ale wszystkie problemy rozwiązywali z modlitwą i nie pozwalali – zgodnie z biblijną zasadą – żeby słońce zachodziło nad ich gniewem (Ef 4,26). Z kolei brat Franciszek zwrócił uwagę, że miłość była i jest podstawą ich małżeństwa, a to bardzo silny fundament. Bo w końcu „miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.” (1Kor 13,4-7). Oboje długie lata byli bardzo aktywni w bielskim zborze. Franciszek udzielał się w Szkole Sobotniej, pełnił funkcję skarbnika, starszego zboru, diakona i starszego diakona, wraz z żoną śpiewał w chórze. Janina od początku lat 80-tych, po ukończeniu studiów teologicznych, przez 30 lat prowadziła punkt katechetyczny, była też nauczycielką szkoły sobotniej dzieci i dorosłych, starszym diakonem, teraz nadal służy w diakonacie. 17 lat pracowała w dziale misyjnym naszego kościoła, tj. w KSB i KSLZ. Oboje byli długie lata członkami Rady naszego zboru. Jak sami mówią – Pan obficie błogosławił ich zaangażowanie i póki starczy sił i zdrowia, będą się nadal udzielać. Małżeństwo i rodzina to Boży wynalazek, dlatego warto zapraszać Boga do naszych domów i Jemu powierzać relacje z naszymi małżonkami czy dziećmi, bo wtedy możemy mieć pewność, że będą one niosły miłość i satysfakcję. I tego życzymy Janinie i Franciszkowi na kolejne lata ich wspólnej wędrówki przez życie.

 

zobacz powiązaną galerię:  Złote Gody – Jubileusz 50 – lecia

zobacz wideo z wydarzenia: Złote Gody – Jubileusz 50 – lecia 


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *